Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Pågående projekt

Forskningen vid Centre for Retailing belyser handel ur olika perspektiv. Det kan exempelvis röra sig om digitaliseringens påverkan, bemannings- och rekryteringsstrategier, distribution och logistik, nya affärsmodeller och handeln som arbetsplats. Flera av projekten har starka inslag av hållbarhet.

Handeln och besöksnäringen
Att köpa saker på semestern är en integrerad del av upplevelsen och handeln med varor är en viktig del av besöksnäringen. Nästan en tredjedel av turismkonsumtionen i Sverige går till konsumtion av varor. Besöksnäringen är av stor betydelse för handeln liksom bra och attraktiv handel är viktig för besöksnäringen. Läs mer
 

Return to sender - e-handelns returlogistik
I Sverige returneras varje år 3,3 miljoner paket med varor som handlats på internet. Kläder står för den största andelen. Eftersom den gränsöverskridande e‑handeln ökar kraftigt blir också returlogistiken allt viktigare. Hur hanterar handlarna returerna och vilka åtgärder kan göras för att minimera returlogistikens negativa konsekvenser för energiförbrukning och miljö? Läs mer

Etablering av unga och utlandsfödda i detaljhandeln
Ett av det svenska samhällets svåraste problem är ungdomsarbetslöshet och etablering av utlandsfödda på den svenska marknaden. Hur bidrar detaljhandeln idag till lösningar på problemet och hur kan detaljhandelns bidrag kunna stärkas ytterligare? Läs mer

Innovativa inköpsstrategier för hushållens matinköp
Det finns många olika innovativa lösningar för matinköp: matkassar, självscanning, livsmedelsbutiker on-line och obemannade expressbutiker. Nya tjänster underlättar matinköpen och erbjuder dellösningar för många av de problem som är kopplade till livsmedelskonsumtion och moderna livsstilar. Läs mer
 
Handelns digitalisering och förändrade affärsmodeller: Möjligheter och utmaningar för den fysiska butiken.
E- och m-handeln har under de senaste åren ökat kraftigt och en omvälvande förändring av handeln och våra konsumtionsmönster står för dörren. De fysiska butikerna är fortfarande den vanligaste handelsplatsen, men butikerna måste förhålla sig till det nya som gör intåg. Projektet tar fasta på vilka möjligheter och utmaningar detta innebär för den fysiska handeln. Läs mer

CSR i det digitala samhället
Syftet med det här projektet är att undersöka hur CSR produceras och reproduceras online genom företags- och konsumenters online-kommunikation. Studien förväntas också vara relevant för handelns arbete med att designa och förbättra CSR kommunikation online. Läs mer

Dieter till salu
De konsumenter som av olika anledningar följer någon form av diet är idag en stor grupp. Idag finns det lite forskning om hur handeln arbetar med dessa produkter och vilka konsekvenser det får för människors förutsättningar att hålla diet. Resultaten från projektet kan bidra med kunskap om hur butikernas arbete kan förbättras med dietprodukter. Läs mer

Digitalizing consumer culture - Digcon
Syftet med projektet är att undersöka de sociala, kulturella och ekonomiska konsekvenserna av konsumtionens digitalisering. Projektet består av fem delstudier och bygger på kvalitativ metodologi med en kombination av arkivstudier, etnografiska metoder (observationer, djupintervjuer, virtuell etnografi), samt innehålls-, bild- och textanalyser. Läs mer

Estetiskt arbete och intersektionalitet i detaljhandeln
I detaljhandeln har många anställda krav på sig att uppfylla ett visst utseende, kraven kan kallas estetiskt arbete. Det kan vara skönhetsnormer eller förväntningar på etniska, klasspecifika och åldersmässiga beteenden. I projektet är fokus på följande frågor: Vilka erfarenheter av estetiskt arbete har anställda i detaljhandeln? Hur upplevs de krav på estetiskt arbete som arbetsgivare ställer på anställda? Hur organiseras estetiskt arbete i förhållande till genus? Läs mer

Hållbar shopping i det digitala samhället
Syftet med det här projektet att undersöka, beskriva och konceptualisera på vilka sätt gröna appar möjliggör hållbar shopping. Centrala frågor är: på vilka olika sätt kan gröna appar används? Vilka funktioner har dessa gröna appar? På vilka sätt möjliggör och förändrar dessa digitala verktyg hållbar shopping? Läs mer

Intern internationalisering på svenska modeföretag
På senare år har trenden varit att även små och medelstora svenska modeföretag satsar internationellt – många medan de fortfarande är relativt nya på marknaden. De fallstudier som projektet bygger på är gjorda på modeföretag av olika storlek i olika stadier av internationalisering för att skapa en så bred kunskapsbas som möjligt. Med sitt fokus på vad som händer internt på företagen kommer projektet att sprida ny kunskap till nytta för både akademin och branschen. Läs mer

 

Sidansvarig: Malin Tengblad|Sidan uppdaterades: 2018-01-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?